İlk kez böyle bir araştırma yapıldı: Tablo vahim

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden (ETH Zürih) bilim insanlarının da dahil olduğu bir araştırma takımı, şimdiye kadar tipinin en kapsamlı ve hakikat çalışmasını gerçekleştirdi. Takım dünyadaki neredeyse tüm buzulların inceldiğini, buz kütlesi kaybı oranının arttığını keşfetti. Bilim insanları buzulların iklim değişikliğinin hassas göstergeleri olduğunu ve bu değişimin en kolay gözlemlenen göstergelerinden biri olduğunu söylüyor.

Çalışma kapsamında 220.000 buzulun bilgileri incelendi

Araştırma Grönland ve Antarktika buz katmanları dışında dünyadaki tüm buzulları kapsayan birinci büyük çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Çalışmada 220.000 buzulun dataları kullanıldı. Bu keşif eşi görülmemiş olarak belirtilen uzamsal ve zamansal bir çözünürlüğe sahip olarak tanımlanıyor. Son 20 yılda buzulların global olarak kalınlık ve kütle bakımından ne kadar süratli azaldığını açıklığa kavuşturuyor.

2000 ile 2019 yılları ortasında dünyadaki buzullar yılda ortalama 267 gigaton (1 gigaton 1 milyar ton) buz kaybetti. Bu ölçüdeki suyu bir perspektife yerleştirmek için araştırmacılar İsviçre’nin tüm yüzeyini her yıl altı metre suyun altına batırabileceğini lisana getirdi. Buzullardaki buz kaybı oranı 2015 ile 2019 ortasında hızlandı. Bu yıllar ortasındaki buz kaybı yıllık olarak 298 gigatona yükseldi.

2015 ve 2019 yılları ortasında ise eriyen buzullar deniz düzeyinde yüzde 21 oranında artış gösterdi. Bu erimenin yılda yaklaşık 0,74 milimetreye denk geldiği belirtildi. Araştırma takımı deniz düzeylerindeki artışın yaklaşık yarısının Grönland ve Antarktik buz katmanlarından gelen eriyik suların oluşturduğunu lisana getirdi. Geri kalan üçte birinin de karasal su depolamasını oluşturduğunu söyledi.

Dünyanın en süratli eriyen buzullarının bir kısmı Alaska, İzlanda ve Alpler‘de bulunuyor. Lakin araştırma grubu Pamir Dağları, Hindu Kuş ve Himalayalar‘daki dağ buzullarında da değerli değişiklikler olduğunu belirtiyor. Bilim insanları Himalayalar’daki durumun hızlanarak Hindistan ve Bangladeş üzere ülkelerin birkaç on yıl içinde su yahut yiyecek kıtlığıyla müsabakasına neden olabileceğinden korkuyor. Araştırmacılar Grönland, İzlanda ve İskandinavya‘nın doğu kıyısı da dahil olmak üzere erime oranlarının yavaşladığı kimi alanların olduğunu da lisana getirdi.