Bilim İnsanları Maddenin Yeni Bir Halini Yarattı

Harvard Üniversitesi, Rice Üniversitesi ve Viyana Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapan Bilim insanları buldukları maddenin yeni halini “Rydberg Polaronları” olarak tanımladı. Physical Review Letters dergisinde yer alan makalede maddenin yeni hali bir atomun içerisindeki, elektron ile çekirdek arasındaki boşluğun, diğer atomların sığmasına yetecek kadar kullanılmasına dayanıyor.

Viyana Üniversitesi’nde görevli Profesör Joachim Burgdörfer son araştırmayla ilgili olarak “Elektron ile çekirdek arasındaki ortalama mesafe birkaç yüz nanometreradar büyük olabilir. Bu bir hidrojen atomunun yarıçapının bin katından daha fazla” açıklamasında bulundu. Bilim insanları söz konusu bu bulgulara ulaşmak için stronityum atomları ile Bose – Einstein yoğuşmasını yarattı. Bose Einstein yoğuşması, parçacıları bozanlardan oluşan maddelerin en alt enerji seviyesinde yoğunlaştığı kuantum etkilerinin gözlenebildiği maddenin bir hali olarak tanımlanıyor.

Bilim insanları sonraki aşamada elektronlardan birini daha geniş bir “yörünge”ye çekerek ve atom yarıçapını büyük ölçüde artırarak Rydberg atomu haline getiren bir lazer kullanarak atomlardan birine enerji aktardı.

Yapılan bu işlemin ardından 170 kadar diğer stronsiyum atomu dış elektronun yörüngesinde tutulabildi. Diğer atomların varlığı elektron üzerine çok az bir kuvvet uygulayarak elektronun çok hafif dağılmasına neden olur. Bu durumda Rydberg atomu ve diğer atomlar arasında zayıf bir bağ oluşturarak egzotik bir maddenin halini bir Rydberg polaronunu oluşturuyor.

Araştırmacıların aktardıklarına göre polaronların birbirleri ile nasıl etkileşimde bulunduğunu içeren bu araştırmanın hala keşfedilmesi gereken yolları bulunuyor. Bilim insanlarının bu gelişmesi bilim dünyasında büyük bir gelişme olarak görülüyor.

YORUM

WORDPRESS: 0